Bạn không có sản phẩm nào trong danh sách yêu thích.

Đất tái định cư là gì? Nhà đất tái định cư mua bán được không?

Tái định cư và những điều cần biết
Đang tải... 31 view(s)

Đất tái định cư là gì? Nhà đất tái định cư mua bán được không?

Tái định cư là gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong thời đại hiện nay. Tái định cư là quá trình mà con người phải chuyển đổi nơi ở, thường là do các nguyên nhân như thiên tai, chiến tranh, hay các dự án phát triển kinh tế. Mục tiêu của tái định cư là giúp cải thiện điều kiện sống và đảm bảo quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về khái niệm này và tầm quan trọng của nó trong bài viết dưới đây.

Một số khái niệm cơ bản về tái định cư

Khái niệm tái định cư là gì?

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện nay chưa định nghĩa rõ ràng về tái định cư. Tóm tắt ý nghĩa của nó, tái định cư là chính sách hỗ trợ người dân khi bị thu hồi đất để triển khai dự án phát triển. Hình thức bồi thường có thể là nhà tái định cư, chung cư hoặc giá trị đền bù tương đương. Tái định cư xảy ra khi phải di dời cư dân và cộng đồng khỏi nơi cư trú hiện tại đến nơi mới và tái lập cuộc sống. Chính phủ và tổ chức phi chính phủ thực hiện tái định cư kèm theo hỗ trợ tài chính, vật chất và tinh thần. Để bảo vệ quyền lợi của người dân và môi trường, việc thiết lập chính sách và quy định rõ ràng là cực kỳ quan trọng trong quá trình này.

Định nghĩa tái đinh cư là gì
Sơ lược về tái định cư là gì?

Khái niệm khu đất tái định cư là gì?

Khu tái định cư là gì? Hiện tại, không có quy định cụ thể về đất tái định cư. Để hiểu khái niệm này, bạn có thể tham khảo một số thuật ngữ liên quan. Theo Nghị định 84/2013/NĐ-CP, nhà ở tái định cư là nhà được đầu tư xây dựng hoặc mua để phục vụ nhu cầu tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất có thể bằng tiền, nhà ở tái định cư hoặc đất tái định cư để người dân tự xây nhà, phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Điều quan trọng là chính sách tái định cư phải giúp người dân ổn định cuộc sống và đảm bảo bồi thường thiệt hại cho các chủ sở hữu nhà, đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Định nghĩa về khu đất tái định cư
Thông tin chi tiết về khu đất tái định cư là gì?

Các loại hình tái định cư hiện nay

Tái định cư theo hình thức tại chỗ

Chính sách tái định cư tại chỗ là hình thức di dời người dân khi thực hiện các dự án chỉnh trang khu dân cư và đô thị hóa. Theo quy định của Luật đất đai 2013, người sở hữu đất bị thu hồi có thể được bố trí tái định cư ngay tại khu vực đất bị thu hồi, miễn sao trong cùng dự án có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Điều này ưu tiên vị trí thuận lợi cho những người có công với cách mạng và những người sở hữu đất bị thu hồi trong khu vực bằng cách bố trí tái định cư trên cùng khu đất hoặc khu đất bị thu hồi.

Tái định cư theo nguyện vọng

     • Tái định cư tự phát: có nghĩa là không có quy hoạch của nhà nước.

     • Tái định cư tự giác: người dân tự giác thực hiện kế hoạch, phương thức tạo lập chỗ ở mới trong các dự án phát triển nhà.

     • Cưỡng bức tái định cư: bắt buộc chỗ ở cho người bị giải tỏa do không tự giác thực hiện các chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư của nhà nước.

Khi nhà nước thu hồi đất, kế hoạch sẽ được phê duyệt bởi UBND cấp tỉnh và niêm yết tại UBND xã nơi có đất thu hồi. Chính sách tái định cư có thể bao gồm đền bù tiền, nhà ở tái định cư hoặc đất tái định cư cho người sở hữu đất bị thu hồi. Mức bồi thường, hỗ trợ từ nhà ở tái định cư, chi phí học nghề và các chi phí khác sẽ tuân thủ theo chính sách của từng khu vực.

>> Xem thêm: Xu hướng thị trường bất động sản 2023.

Điều kiện để xét tái định cư là gì?

Để được xét tái định cư, các tổ chức, cá nhân cần thuộc vào các trường hợp sau:

Xét tái định cư cần có những điều kiện nào
Đất tái định được cấp dựa trên các điều kiện theo quy định của nhà Nước

     • Hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đó.

     • Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đó.

     • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và trả tiền thuê đất một lần đối với cả thời gian thuê hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đó.

     • Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và nhận thừa kế quyền sử dụng đất hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đó.

     • Tổ chức nước ngoài với chức năng ngoại giao và được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đó.

     • Tổ chức kinh tế, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất và có thu tiền sử dụng đất để thực hiện các dự án liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở để bán hay bán kết hợp cho thuê hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, và có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đó.

>> Tham khảo: Luật quy hoạch đô thị mới nhất.

Thủ tục để cấp đất tái định cư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp đất tái định cư

Để xin cấp đất tái định cư, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các giấy tờ sau:

     • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK).

     • Giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đối với quyền sử dụng đất).

     • Giấy tờ theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đối với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

     • Chứng từ để thực hiện nghĩa vụ tài chính và các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

     • Tờ khai lệ phí trước bạ dựa theo Mẫu số 01/LPTB.

     • Tờ khai tiền sử dụng đất dựa theo Mẫu số 01/TSDĐ.

Lưu ý rằng việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác là quan trọng để xin cấp đất tái định cư thành công.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như đã liệt kê, bạn tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi có đất tái định cư. Đây là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ của bạn.

Bước 3: Trả lại kết quả

Nếu hồ sơ bạn nộp đủ điều kiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi có đất tái định cư, sẽ tiến hành cấp đất tái định cư. Thủ tục này sẽ được hoàn thành trong vòng không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc và tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian công khai của UBND cấp xã (15 ngày). 

Kinh nghiệm trong quá trình mua đất tái định cư 

Hiện nay, tình trạng mua bán nhà tái định cư chưa có sổ đỏ diễn ra khá phổ biến, gây nhiều rủi ro. Vì vậy, việc mua lại nhà tái định cư cần cẩn thận và đảm bảo an toàn giao dịch. Hợp đồng ủy quyền mua nhà tái định cư có thể tiềm ẩn rủi ro khi bên bán vi phạm hợp đồng do quyền sở hữu vẫn thuộc về bên bán theo quy định pháp luật.

Để giảm thiểu rủi ro, nếu mua nhà tái định cư chưa có sổ đỏ, nên thêm điều khoản yêu cầu bên mua được quyền định đoạt căn nhà sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, lập hợp đồng mua bán văn bản quyền sử dụng đất, nhà ở với Hợp đồng ủy quyền. Nên tìm hiểu kỹ tiêu chuẩn của nhà tái định cư, chất lượng và quy định chuyển nhượng quyền mua nhà tái định cư cho người mua.

Kinh nghiệm mua đất tái định cư
Một số kinh nghiệm để mua đất tái định cư

Quy định bồi thường đất tái định cư

Dưới đây là các quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở, theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP và Luật Đất đai 2013:

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà được gắn liền với quyền sử dụng đất, khi đất ở của họ bị thu hồi và họ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay đủ các điều kiện cần thiết để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc bồi thường về đất sẽ được thực hiện như sau:

     • Nếu không đủ điều kiện để ở dựa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hộ gia đình, các cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi được bồi thường đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

     • Nếu còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi, thì được bồi thường bằng tiền hoặc nếu địa phương có quỹ đất ở thì có thể xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Trường hợp trong hộ gia đình được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP mà trong hộ có nhiều thế hệ và nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi hay đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định pháp luật về cư trú hay có nhiều hộ gia đình mà có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ theo quỹ đất ở, nhà ở tái định cư hay tình hình thực tế tại địa phương để quyết định mức đất ở cũng như nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

     • Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, nhưng không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hay bằng nhà ở tái định cư được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

     • Đối với hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở và thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện để được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường và thị trấn nơi có đất ở thu hồi, được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hay giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở, giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do UBND cấp tỉnh quy định.

Trường hợp trong thửa đất khi bị thu hồi, nếu diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở, thì hộ gia đình hoặc cá nhân có đất bị thu hồi có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở với điều kiện không vượt quá hạn mức đất ở tại địa phương và việc chuyển đổi này phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hộ gia đình hoặc cá nhân phải tuân thủ các quy định về nghĩa vụ tài chính như thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và mặt nước theo quy định của pháp luật.

>> Giải đáp: Có nên mua đất thời điểm này không?

Những lưu ý khi mua nhà hay căn hộ tái định cư

Hiện tại, việc mua bán và chuyển nhượng nhà/căn hộ tái định cư đã trở nên phổ biến thông qua hợp đồng ủy quyền, vì những căn nhà này chưa có sổ đỏ chính chủ. Tuy nhiên, để tránh gặp phải sự cố, người mua cần hiểu rõ một số điều cơ bản như sau:

     • Giao dịch mua nhà/căn hộ tái định cư chưa có sổ đỏ chính chủ phải thông qua hợp đồng ủy quyền. Người mua cần thỏa thuận và đưa thêm các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho mình.

     • Việc sử dụng và giao dịch nhà/căn hộ tái định cư chỉ được thực hiện dựa trên giấy tờ chuyển nhượng, còn giấy ủy quyền viết tay không được công nhận theo quy định pháp luật.

     • Người mua cần tìm hiểu kỹ về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, vị trí và quyền chuyển nhượng khi mua nhà/căn hộ tái định cư, đặc biệt là đối với những người chưa đủ điều kiện mua loại hình nhà ở này.

     • Trong hợp đồng mua bán, người mua cần lưu ý đề cập rõ về quyền sử dụng đất hoặc nhà ở, song song với hợp đồng ủy quyền.

     • Bên bán cần đảm bảo ghi rõ quyền quyết định trong hoạt động giao dịch khi nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. Điều này sẽ đảm bảo cho người mua quyền tự quyết định về căn nhà/căn hộ tại dự án tái định cư theo quy định pháp luật khi tham gia giao dịch.

Trên đây Unlock Dream Home đã chia sẻ các vấn đề liên quan đến Đất tái định cư là gì và các thủ tục để cấp đất tái định cư. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã nắm được thông tin hữu ích và có thể áp dụng nó trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc muốn nhận sự hỗ trợ và tư vấn về bất kỳ vấn đề nào liên quan, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Unlock Dream Home. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Tất cả

Tin cùng chuyên mục

Thị trường bất đông sản hiện nay tại Việt Nam diễn biến ra sao?
Thị trường bất đông sản hiện nay tại Việt Nam diễn biến ra sao?
Đang tải...
TMD là đất gì? Có nên đầu tư? Thời hạn sử dụng đất TMD
TMD là đất gì? Có nên đầu tư? Thời hạn sử dụng đất TMD
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch TPHCM đến năm 2030 [Cập nhật mới nhất]
Bản đồ quy hoạch TPHCM đến năm 2030 [Cập nhật mới nhất]
Đang tải...
Các loại hình bất động sản tiềm năng, thịnh hành năm 2024
Các loại hình bất động sản tiềm năng, thịnh hành năm 2024
Đang tải...
Luật quy hoạch đô thị mới nhất [Cập nhật 2024]
Luật quy hoạch đô thị mới nhất [Cập nhật 2024]
Luật quy hoạch đô thị là văn bản pháp luật quan trọng với vai trò quy định các nguyên tắc, quy trình, phương pháp để quy hoạch và phát triển đô thị.
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch dự án đường vành đai 4 Hà Nội 2024
Bản đồ quy hoạch dự án đường vành đai 4 Hà Nội 2024
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch dự án đường vành đai 5 Hà Nội 2024
Bản đồ quy hoạch dự án đường vành đai 5 Hà Nội 2024
Vành đai 5 Hà Nội là tuyến đường vòng cung xuyên suốt ở phía ngoại thành để kết nối các khu đô thị phía ngoại thành với các tỉnh lân cận.
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch đường vành đai 3 TP HCM [chi tiết nhất]
Bản đồ quy hoạch đường vành đai 3 TP HCM [chi tiết nhất]
Bản đồ đường vành đai 3 tp hcm là một trong những dự án giao thông lớn, được quy hoạch để giải quyết tình trạng kẹt xe và nâng cao năng suất kinh tế.
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch đường vành đai 4 TPHCM [Cập nhật 2024]
Bản đồ quy hoạch đường vành đai 4 TPHCM [Cập nhật 2024]
Đường vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài là 197,6km và đi qua 5 tỉnh, thành là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh.
Đang tải...
Xu hướng đầu tư bất động sản nổi bật năm 2024 | Bạn nên biết
Xu hướng đầu tư bất động sản nổi bật năm 2024 | Bạn nên biết
Đang tải...
Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội? Điều kiện, chính sách
Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội? Điều kiện, chính sách
Chính sách mua nhà ở xã hội là chính sách an sinh quan trọng của nhà Nước đưa ra nhằm giúp đỡ đối tượng có thu nhập thấp có thể sở hữu nhà.
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch sông Hồng mới nhất [Cập nhật năm 2024]
Bản đồ quy hoạch sông Hồng mới nhất [Cập nhật năm 2024]
Bản đồ quy hoạch sông Hồng được triển khai nhằm cụ thể hóa các định hướng chung trong việc Quy hoạch chung của Hà Nội đến 2024 và tầm nhìn đến 2050.
Đang tải...
[Giải mã] Cách đọc các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch đất
[Giải mã] Cách đọc các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch đất
Cách đọc các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch thường gặp  như NTS, NKH, ONT, TSC, DYT, DTT, DXH, DNG, LMU, ODT, DSK, DGD, CNH, NNP, SXN, SKC,...
Đang tải...
Phân lô bán nền là gì? Những lưu ý khi mua đất nền phân lô
Phân lô bán nền là gì? Những lưu ý khi mua đất nền phân lô
Phân lô bán nền là gì? Đây là hình thức đầu tư kinh doanh bất động sản mà chủ đầu tư sẽ tiến hành tách thửa đối với đất được nhà nước giao.
Đang tải...
Kinh nghiệm mua đất đầu tư an toàn, sinh lãi cho "NGƯỜI MỚI"
Kinh nghiệm mua đất đầu tư an toàn, sinh lãi cho "NGƯỜI MỚI"
Kinh nghiệm mua đất đầu tư sinh lời tốt nhất là những lô đất nằm ở vị trí đắc địa, gần trục đường lớn, không bị ngập úng khi mưa lớn, thuận tiện di chuyển,...
Đang tải...
Đầu tư bất động sản là gì? Các kênh đầu tư BĐS phổ biến 2024
Đầu tư bất động sản là gì? Các kênh đầu tư BĐS phổ biến 2024
Đầu tư bất động sản là gì? Là quá trình mua, sở hữu hoặc phát triển các tài sản liên quan đến đất đai và các công trình xây dựng nhằm tạo lợi nhuận.
Đang tải...
Đầu tư lướt sóng là gì? Nắm vững quy tắc đầu tư BĐS lướt sóng
Đầu tư lướt sóng là gì? Nắm vững quy tắc đầu tư BĐS lướt sóng
Đầu tư lướt sóng là gì? Đây là hình thức đầu tư ngắn hạn, tận dụng cơ hội sinh lời trước những biến động lên xuống của thị trường để thu về lợi nhuận.
Đang tải...
Nhà ở thương mại là gì? Đặc điểm, quy định nhà ở thương mại
Nhà ở thương mại là gì? Đặc điểm, quy định nhà ở thương mại
Nhà ở thương mại là gì? Đây là loại hình nhà ở được dành cho mục đích kinh doanh, mua bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng với mục tiêu thu lợi nhuận.
Đang tải...
Quy trình và thủ tục mua bán nhà đất, chuyển nhượng đất 2024
Quy trình và thủ tục mua bán nhà đất, chuyển nhượng đất 2024
Quy trình và thủ tục mua bán nhà đất bao gồm: Kiểm tra xác thực giấy tờ, đặt cọc công chứng hợp đồng, thanh toán và ký hợp đồng, đóng phí và thuế,...
Đang tải...
Các dự án chung cư tại Hà Nội 2024 | Đang và sắp mở bán
Các dự án chung cư tại Hà Nội 2024 | Đang và sắp mở bán
Các dự án chung cư Hà Nội đáng để đầu tư nhất năm 2024 như: Dự án Vinhomes Smart City, The Terra An Hưng, chung cư PCC1 Vĩnh Hưng,...
Đang tải...
Các dự án chung cư tại TPHCM đang và sắp mở bán 2024
Các dự án chung cư tại TPHCM đang và sắp mở bán 2024
Các dự án chung cư tại TPHCM đang và sắp mở bán 2024 như dự án Dự án Spirit Of SaiGon, Soho Residence, Grand Marina Saigon Quận 1, Laimian City,...
Đang tải...
10 dự án chung cư bàn giao 2024 Hà Nội [Update mới nhất]
10 dự án chung cư bàn giao 2024 Hà Nội [Update mới nhất]
Các dự án chung cư bàn giao năm 2024 Hà Nội như: Nhà ở xã hội Rice City Thượng Thanh, Feliz Homes Hoàng Mai, Phương Đông Green Home, Epic Tower,..
Đang tải...
TOP 12 dự án chung cư Quận 2 nên đầu tư năm 2024
TOP 12 dự án chung cư Quận 2 nên đầu tư năm 2024
Bật mí top 12 dự án chung cư Quận 2 đáng để đầu tư như dự án The Sun Avenue, New City Thủ Thiêm, Empire City, Masteri An Phú, Masteri Thảo Điền,...
Đang tải...
Mua đất cần giấy tờ gì? Thủ tục, chi phí giao dịch nhà đất
Mua đất cần giấy tờ gì? Thủ tục, chi phí giao dịch nhà đất
Mua đất cần giấy tờ gì? Đó là giấy tờ đặt cọc, giấy ủy quyền, hợp đồng mua bán đất, hồ sơ công chứng hợp đồng mua đất, giấy tờ kê khai nộp thuế,...
Đang tải...
DHT là đất gì? Có được đầu tư, mua bán đất DHT hay không?
DHT là đất gì? Có được đầu tư, mua bán đất DHT hay không?
Ký hiệu DHT là đất gì? DHT là đất phát triển hạ tầng, dùng để xây dựng những công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, cơ sở văn hóa, bưu chính,...
Đang tải...
TOP 14 dự án chung cư Quận 7 đang và sắp mở bán 2024
TOP 14 dự án chung cư Quận 7 đang và sắp mở bán 2024
Bật mí top 14 dự án chung cư Quận 7 đang và sắp mở bán năm 2024 như: The Infinity, Sunshine City Sài Gòn, chung cư Ascentia, chung cư Golden King,...
Đang tải...
Mật độ xây dựng là gì? Hướng dẫn tính mật độ xây dựng chuẩn
Mật độ xây dựng là gì? Hướng dẫn tính mật độ xây dựng chuẩn
Mật độ xây dựng là yếu tố quan trọng trong quy hoạch đô thị và có ảnh hưởng đến sự sắp xếp và sử dụng hiệu quả đất đai trong khu vực.
Đang tải...
Sổ hồng riêng là gì? Sổ hồng riêng khác gì với sổ hồng chung?
Sổ hồng riêng là gì? Sổ hồng riêng khác gì với sổ hồng chung?
Sổ hồng riêng là gì? Đây là một tài liệu quan trọng giúp xác nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với bất động sản.
Đang tải...
Hướng dẫn cách tính diện tích đất 4 cạnh không bằng nhau
Hướng dẫn cách tính diện tích đất 4 cạnh không bằng nhau
Cách tính diện tích đất 4 cạnh không bằng nhau đơn giản và chính xác mà không phải ai cũng biết. Xem ngay bài viết để được hướng dẫn chi tiết!
Đang tải...
Bất động sản nghỉ dưỡng là gì? Tìm hiểu các loại hình phổ biến
Bất động sản nghỉ dưỡng là gì? Tìm hiểu các loại hình phổ biến
Bất động sản nghỉ dưỡng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người với tiềm năng sinh lời và khả năng tạo ra trải nghiệm đẳng cấp cho du khách.
Đang tải...
Đầu tư bất động sản là gì? Cách đầu tư BĐS hiệu quả hiện nay
Đầu tư bất động sản là gì? Cách đầu tư BĐS hiệu quả hiện nay
Đầu tư bất động sản hấp dẫn với tiềm năng sinh lời và an toàn tài chính, là lựa chọn của nhiều người quan tâm và chú ý đến trong thời gian gần đây.
Đang tải...
Mặt bằng tổng thể là gì? Cách đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể
Mặt bằng tổng thể là gì? Cách đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể
Mẫu mặt bằng tổng thể chung cư cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc và bố trí không gian tòa nhà, đồng thời giúp cư dân hiểu rõ hơn về khu vực chung.
Đang tải...
10 chiến lược đầu tư bđs cho người ít vốn lời nhanh, rủi ro thấp
10 chiến lược đầu tư bđs cho người ít vốn lời nhanh, rủi ro thấp
Chiến lược đầu tư bất động sản cho người ít vốn là một phương án thông minh để tận dụng tài nguyên vốn hiện có và tạo cơ hội sinh lời trong lĩnh vực này.
Đang tải...
Cách xem quy hoạch đất trên điện thoại đơn giản, mới nhất 2024
Cách xem quy hoạch đất trên điện thoại đơn giản, mới nhất 2024
Cách xem quy hoạch đất trên điện thoại giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin, định vị vị trí và tiết kiệm thời gian trong việc nắm bắt thông tin quy hoạch đất.
Đang tải...
Dinh thự là gì? Sự khác biệt giữa dinh thự, biệt thự và biệt phủ
Dinh thự là gì? Sự khác biệt giữa dinh thự, biệt thự và biệt phủ
Dinh thự là công trình kiến trúc xa hoa mang đến sự đẳng cấp và thể hiện quyền lực của gia chủ. Tìm hiểu về dinh thự và sự khác biệt so với biệt thự, biệt phủ.
Đang tải...
Biệt phủ là gì? TOP 5 căn biệt phủ "khủng" ở Việt Nam
Biệt phủ là gì? TOP 5 căn biệt phủ "khủng" ở Việt Nam
Biệt phủ là công trình kiến trúc xa hoa có diện tích hàng ngàn mét vuông. Tìm hiểu về khái niệm 'biệt phủ', khám phá 5 căn biệt phủ khủng nhất tại Việt Nam.
Đang tải...
Quy hoạch 1/5000 là gì? Ý nghĩa và ứng dụng trong thực tiễn
Quy hoạch 1/5000 là gì? Ý nghĩa và ứng dụng trong thực tiễn
Quy hoạch 1/5000 là gì?Đây  là một trong những tỷ lệ phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn phát triển và xây dựng đô thị.
Đang tải...
Quy hoạch 1/500 là gì? Điều kiện và quy định sử dụng bản đồ
Quy hoạch 1/500 là gì? Điều kiện và quy định sử dụng bản đồ
Quy hoạch 1/500 là gì? Đây là một cấp độ chi tiết hơn trong quá trình quy hoạch đô thị, đóng vai trò quan trọng trong thiết kế cơ sở hạ tầng và cơ sở xây dựng.
Đang tải...
Hướng dẫn tra cứu thông tin thửa đất chính xác và nhanh nhất
Hướng dẫn tra cứu thông tin thửa đất chính xác và nhanh nhất
Tra cứu thửa đất là việc làm gì? Điều này được xem như là một quy trình cần thiết khi bạn mong muốn khám phá thông tin về một lô đất cụ thể.
Đang tải...
Hướng dẫn cách đọc diện tích trên sổ đỏ cách đọc sổ đỏ, kích thước trên sổ đỏ dễ hiểu
Hướng dẫn cách đọc diện tích trên sổ đỏ cách đọc sổ đỏ, kích thước trên sổ đỏ dễ hiểu
Trong bất động sản, biết cách đọc kích thước trên sổ đỏ là rất quan trọng, giúp bạn tăng cơ hội thành công trong các giao dịch liên quan đến đất đai và nhà ở.
Đang tải...
Đường Vành đai 4 - Hành trình qua những điểm đến nổi bật
Đường Vành đai 4 - Hành trình qua những điểm đến nổi bật
Đường vành đai 4 đi qua đâu? Khám phá điểm đến đặc biệt trên Đường Vành đai 4 - Dự án giao thông quan trọng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
Đang tải...
Quy hoạch và tiến độ Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu MỚI 2024
Quy hoạch và tiến độ Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu MỚI 2024
Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 53,7km, vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng, nối vào tuyến tránh QL1 qua TP.
Đang tải...
Sân bay Long Thành: Vị trí và bản đồ quy hoạch mới nhất
Sân bay Long Thành: Vị trí và bản đồ quy hoạch mới nhất
Khám phá vị trí chiến lược và bản đồ quy hoạch Sân bay Long Thành - Dự án quan trọng của Việt Nam trong tương lai. Tầm quan trọng của công trình này.
Đang tải...
Đất SKC là gì? Tổng quan về đất SKC bạn không nên bỏ qua
Đất SKC là gì? Tổng quan về đất SKC bạn không nên bỏ qua
Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 53,7km, vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng, nối vào tuyến tránh QL1 qua TP.
Đang tải...
Đất BHK là gì? Tìm hiểu thủ tục chuyển đất BHK lên đất ở
Đất BHK là gì? Tìm hiểu thủ tục chuyển đất BHK lên đất ở
"Đất BHK là gì?" là loại đất dành cho các hoạt động nông nghiệp ngắn ngày, đòi hỏi tuân thủ các quy định về sử dụng và thời hạn của đất.
Đang tải...
Đất BCS là gì? Các quy định mới nhất về đất BCS năm 2024
Đất BCS là gì? Các quy định mới nhất về đất BCS năm 2024
Đất BCS là gì? Đây là đất chưa sử dụng, thuộc nhóm đất bằng phẳng, cao nguyên và thung lũng, được quy định rõ tại Luật Đất đai 2013.
Đang tải...
Biệt thự song lập là gì? So sánh 4 loại hình biệt thự hiện nay
Biệt thự song lập là gì? So sánh 4 loại hình biệt thự hiện nay
Biệt thự song lập tạo nên một không gian sống ấm cúng và tiện nghi từ đó mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và thoải mái cho chủ sở hữu.
Đang tải...
DKV là đất gì? Có được phép xây nhà? Cách chuyển lên thổ cư
DKV là đất gì? Có được phép xây nhà? Cách chuyển lên thổ cư
DKV là đất gì? DKV là viết tắt của đất khu vui chơi, giải trí công cộng, đây là loại đất được sử dụng cho hoạt động giải trí và vui chơi của công cộng.
Đang tải...
HNK là đất gì? Có được lên thổ cư? Quy định sử dụng đất HNK
HNK là đất gì? Có được lên thổ cư? Quy định sử dụng đất HNK
HNK là đất gì? HNK là ký hiệu chỉ loại đất nông nghiệp khác, thường trồng các loại cây ngắn hạn trong nông nghiệp như mía, ngô, khoai,...
Đang tải...
Đất ONT  là gì? Mục đích & quy định sử dụng đất ONT năm 2024
Đất ONT là gì? Mục đích & quy định sử dụng đất ONT năm 2024
Đất ONT là gì? Đó là loại đất ở nông thôn được sử dụng để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cuộc sống dân cư.
Đang tải...
Đất ODT là gì? Giải mã ký hiệu và mục đích sử dụng đất ODT
Đất ODT là gì? Giải mã ký hiệu và mục đích sử dụng đất ODT
Đất ODT là gì? Đây là loại đất ở đô thị với thời hạn sử dụng lâu dài đang thu hút được nhiều sự quan tâm và đầu tư từ các nhà đầu tư.
Đang tải...
Bất động sản thương mại là gì? Bí quyết đầu tư bđs thương mại
Bất động sản thương mại là gì? Bí quyết đầu tư bđs thương mại
Bất động sản thương mại sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật và tiềm năng sinh lời vượt trội so với bất động sản truyền thống.
Đang tải...
Đất ONT: Khái niệm và các quy định mới nhất mà bạn cần biết
Đất ONT: Khái niệm và các quy định mới nhất mà bạn cần biết
Đất ONT là gì và những quy định nào người sử dụng đất cần biết. Tìm hiểu về những thay đổi quan trọng mà bạn cần biết về Đất ONT.
Đang tải...
Thông tin mới nhất: Tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương 2024
Thông tin mới nhất: Tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương 2024
Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương mang đến hy vọng phát triển kinh tế các địa phương mà nó đi qua. Tìm hiểu về tiến độ và những thông tin mới nhất.
Đang tải...
Cao tốc TPHCM - Mộc Bài | Thông tin quy hoạch và tiến độ 2024
Cao tốc TPHCM - Mộc Bài | Thông tin quy hoạch và tiến độ 2024
Cập nhật tiến độ thi công cao tốc TPHCM mộc bài - tuyến cao tốc trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh năm 2024.
Đang tải...
DVH là gì? Các quy định đất DVH hiện nay là gì?
DVH là gì? Các quy định đất DVH hiện nay là gì?
DVH là đất gì? Đất này thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, là loại đất chuyên dụng để xây dựng các cơ sở văn hóa như cơ quan báo chí, công viên, đài truyền hình,...
Đang tải...
Diện tích thông thủy là gì? So sánh với diện tích tim tường
Diện tích thông thủy là gì? So sánh với diện tích tim tường
Diện tích thông thủy là gì? Đây là khái niệm xác định diện tích sử dụng trong các căn hộ bao gồm cả không gian nội và các tường ngăn.
Đang tải...
Tương lai sáng cho khu tái định cư Lộc An Bình Sơn
Tương lai sáng cho khu tái định cư Lộc An Bình Sơn
Khu tái định cư Lộc An Bình Sơn là điểm sáng trong quy hoạch đô thị tại khu vực phía nam. Tìm hiểu những thông tin liên quan đến khu tái định cư này.
Đang tải...
Hành trình điểm đến cao tốc Thanh Hóa Nghệ An
Hành trình điểm đến cao tốc Thanh Hóa Nghệ An
Cao tốc Thanh Hóa Nghệ An mang đến nhiều lợi ý về cả kinh tế và liên kết các vùng miền. Tìm hiểu ngay những thông tin và lợi ích nó mang lại.
Đang tải...
Lợi ích kinh tế của cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
Lợi ích kinh tế của cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
Dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh nối các vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội. Cùng tìm hiểu ngay.
Đang tải...
Cơ hội đầu tư trong dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh
Cơ hội đầu tư trong dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh
Cao tốc An Hữu - Cao Lãnh có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng tìm hiểu ngay trong bài sau.
Đang tải...
Sự khác biệt và lợi ích của dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Sự khác biệt và lợi ích của dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo nằm ở khu vực Nam Trung Bộ là 1 phần của cao tốc Bắc Nam. Cùng tìm hiểu những thông tin về dự án cao tốc này.
Đang tải...
Tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột năm 2024
Tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột năm 2024
Cập nhật tiến độ xây dựng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 mới nhất 2024, dự án mang ý nghĩa chiến lược kết nối khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Đang tải...
Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc [Thông tin quy hoạch - tiến độ 2024]
Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc [Thông tin quy hoạch - tiến độ 2024]
Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là công trình quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế các tỉnh. Tìm hiểu về thông tin quy hoạch, tiến độ thi công công trình này. .sl-table-content ol { counter-reset: item !important; } #tocDiv>ol>li::before { content: counter(item)". " !important; ...
Đang tải...
Đất đấu giá là gì? Có nên đầu tư đấu giá đất hay không?
Đất đấu giá là gì? Có nên đầu tư đấu giá đất hay không?
Đấu giá đất là việc chuyển quyền sử dụng đất từ chủ sở hữu sang người mua với giá cao nhất qua một phiên đấu giá công khai.
Đang tải...
Nhà HXH là gì? Mua nhà đất HXH có đáng đầu tư không?
Nhà HXH là gì? Mua nhà đất HXH có đáng đầu tư không?
Nhà HXH có mang đến rủi ro gì cho nhà đầu tư không? Tìm hiểu khái niệm nhà HXH là gì và có nên đầu tư vào nhà đất HXH không?
Đang tải...
Khám phá các yếu tố quyết định giá đền bù đất quy hoạch
Khám phá các yếu tố quyết định giá đền bù đất quy hoạch
Trong quá trình giải quyết bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giá đền bù đất quy hoạch. Cùng tìm hiểu ngay trong bài sau.
Đang tải...
Thành phố Đà Nẵng có bao nhiêu quận huyện [Mới Nhất 2024]
Thành phố Đà Nẵng có bao nhiêu quận huyện [Mới Nhất 2024]
Đà Nẵng còn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, giáo dục, y tế,... Tìm hiểu về các quận ở Đà Nẵng và bản đồ quy hoạch chi tiết mới nhất.
Đang tải...
Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp online nhanh 2024
Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp online nhanh 2024
Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên toàn quốc. nhanh chóng, đơn giản và chính xác nhất 2024. Xem ngay bài viết dưới đây nhé!
Đang tải...
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Nhịp cầu kết nối biển - rừng
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Nhịp cầu kết nối biển - rừng
Cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài 49,11km, bắt đầu tại xã Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa, kết thúc tại xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh.
Đang tải...
Đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Cánh cửa mở ra tương lai cho Việt Nam
Đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Cánh cửa mở ra tương lai cho Việt Nam
Khám phá những tiềm năng và lợi ích mà hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam mang lại cho đất nước. Tìm hiểu những đặc điểm của dự án này.
Đang tải...
Đất quy hoạch là gì? Các lưu ý cần biết khi mua đất quy hoạch
Đất quy hoạch là gì? Các lưu ý cần biết khi mua đất quy hoạch
Đất quy hoạch là gì? Đây là đất thuộc khu vực quy hoạch, nằm trong kế hoạch sử dụng để xây dựng dự án, hạ tầng giao thông, công trình công cộng.
Đang tải...
1 công đất bao nhiêu tiền? Cách quy đổi đất ruộng từng khu vực
1 công đất bao nhiêu tiền? Cách quy đổi đất ruộng từng khu vực
1 công đất bao nhiêu tiền? Giá trị này sẽ thay đổi tùy theo những khu vực khác nhau. Tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.
Đang tải...
Đất CLN: Ý nghĩa và khả năng xây nhà trên loại đất này
Đất CLN: Ý nghĩa và khả năng xây nhà trên loại đất này
Đất CLN là đất gì? Người sở hữu có thể xây nhà trên loại đất này hay không? Tìm hiểu những thủ tục và quy định khi muốn chuyển đổi đất CLN sang đất ở.
Đang tải...
TOP 8 trung tâm thương mại Quận 1 HOT nhất Sài Thành
TOP 8 trung tâm thương mại Quận 1 HOT nhất Sài Thành
Khám phá những trung tâm thương mại quận 1 nơi mua sắm và giải trí hàng đầu của Sài Gòn. Đây đều là những địa điểm nổi tiếng với cả du khách và người địa phương.
Đang tải...
Bản đồ TPHCM và bản đồ các quận TPHCM mới nhất 2024
Bản đồ TPHCM và bản đồ các quận TPHCM mới nhất 2024
Cập nhật chi tiết Bản đồ TPHCM và bản đồ các quận TPHCM mới nhất. Hãy cùng Unlock Dream Home tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Đang tải...
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: Tăng cường kết nối giao thương
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: Tăng cường kết nối giao thương
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh- Tuyến đường quan trọng nâng cao kết nối giao thương giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, giúp phát triển kinh tế và du lịch.
Đang tải...
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Giải pháp giảm ùn tắc giao thông khu vực ĐBSCL
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Giải pháp giảm ùn tắc giao thông khu vực ĐBSCL
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là một phần nằm trong dự án cao tốc Bắc Nam. Đây là giải pháp giảm ùn tắc giao thông khu vực ĐBSCL hiệu quả.
Đang tải...
Hình thức PPP trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Hình thức PPP trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Bài viết tìm hiểu hình thức PPP (Public-Private Partnership) trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,hững lợi ích, thách thức và cơ hội mà PPP mang lại.
Đang tải...
Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cập nhật mới nhất năm 2024
Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cập nhật mới nhất năm 2024
Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là một trách nhiệm đạo đức và đảm bảo sự an toàn của mọi doanh nghiệp.
Đang tải...