Bạn không có sản phẩm nào trong danh sách yêu thích.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

                                                                                                                            

1. Tên chương trình khuyến mại: Đăng tin miễn phí – nhận thưởng hết ý.

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ đăng tin mua bán Bất động sản trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền chuyển khoản vào tài khoản của cá nhân đạt giải.

4. Thời gian khuyến mại: Từ 26/05/2023 đến ngày 30/06/2023 hoặc tới khi hết giá trị giải thưởng chương trình hoặc theo thông báo từ Sàn TMĐT Unlockdreamhome tùy theo điều kiện nào tới trước.

Chi tiết thời hạn kết thúc chương trình sẽ được cập nhật trên website Unlockdreamhome.com.vn.

(*) Trong trường hợp thời gian chương trình kết thúc sớm hơn thì thông báo chấm dứt sẽ được đăng tải công khai trước 01 ngày trên website Unlockdreamhome.com.vn.

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

6. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Cá nhân mở tài khoản Người niêm yết Bất Động Sản trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

8. Cơ cấu giải thưởng:

Nội dung giải thưởng Điều kiện Trị giá quà tặng (VNĐ) Số lượng tối đa Thành tiền (VNĐ)
Cá nhân đăng ký tài khoản tài khoản trên Sàn Unlockdreamhome có số lượng tài sản đăng trong tháng ≥ 10 tài sản

Tài sản được tính là các tài sản mới phát sinh trong tháng, không trùng nhau, tài sản thuộc loại BĐS chung cư, nhà đất đã có Giấy chứng nhận giá trị dưới 5 tỷ theo tin đăng, được phê duyệt (theo các tiêu chí phê duyệt đã quy định) và hiển thị trên Sàn Unlockdreamhome.

Số tiền thưởng = 10.000 đ * Số lượng tài sản đăng tin. 4,050 405,000,000

Tổng cộng:

  405,000,000

(*) Giá trị giải thưởng đã bao gồm thuế TNCN (nếu có)

9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

9.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể cá nhân phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:   

·         Cá nhân yêu cầu phải mở tài khoản người đăng tin trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn và tải APP Unlockdreamhome;

·         Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), đăng ký thành công và kích hoạt tài khoản OCB OMNI. Tài khoản OCB OMNI được ghi nhận là tài khoản thỏa mãn các tiêu chí dưới đây:

+  KH có ít nhất 1 giao dịch ghi nợ tối thiểu 100.000đ hoặc;

+  Thanh toán tối thiểu 20.000đ trên OMNI (loại trừ các GD liên quan ví điện tử);

+  Số dư bình quân là 100.000đ/tài khoản.

·         Cá nhân không vị phạm điều khoản, điều kiện về Quy chế hoạt động trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn;

·         Cá nhân thực hiện đăng tin mua bán BĐS (chỉ ghi nhận BĐS chung cư và nhà đất đã có Giấy chứng nhận giá trị từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ theo thông tin bài đăng) và có tối thiểu 10 bài đăng tin không trùng nhau thành công, đươc phê duyệt trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn tính tới thời điểm xét giải. Kết quả quà tặng được tổng kết cuối mỗi tháng tháng diễn ra chương trình.

·         Dữ liệu các giao dịch được xuất ra từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Sàn Unlockdreamhome.com.vn và hệ thống ngân hàng điện tử OMNI thông tin của Cá nhân đăng ký tài khoản được sử dụng làm căn cứ xác định danh sách cá nhân đủ điều kiện nhận quà.

·         Không giới hạn số lượng giải, giá trị giải mỗi Cá nhân có thể được nhận trong giới hạn cơ cấu, số lượng giải thưởng và thời gian diễn ra chương trình theo quy định tại mục 8 Thể lệ này.

9.2. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng và thông báo trúng thưởng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày cuối mỗi tháng trong Thời gian khuyến mại danh sách trúng thưởng sẽ được đăng tải trên Sàn Unlockdreamhome.com.vn và gửi email thông báo cho cá nhân đủ điều kiện nhận giải theo thông tin Cá nhân đăng ký trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn. Nội dung thông báo bao gồm các thông tin: Tên Cá nhân đạt giải, email, SĐT, tên giải thưởng, giá trị giải thưởng, thời gian, địa điểm trao giải.

9.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

Bằng chứng xác định trúng thưởng là :

- Các thông tin liên quan tới bài đăng (thời gian đăng bài, số lượng bài đăng do cá nhân mở user đăng tải trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn).

- Các thông tin liên quan tới việc mở TK OMNI của cá nhân đó tại OCB và thông tin giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình để xác định cá nhân thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình theo nội dung tại mục 9.1 của văn bản này.

9.4 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

Địa điểm/Cách thức nhận thưởng Thời gian trao thưởng Thời hạn kết thúc trao thưởng
Chi trả thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cá nhân đạt giải mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày danh sách trúng thưởng được đăng tải trên sàn Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày danh sách trúng thưởng được đăng tải trên Sàn TMĐT.

Trách nhiệm của cá nhân trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: Khấu trừ thuế TNCN (Nếu có).

10. Đầu mối giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại:

-          Email: hotro.unlockdreamhome@gmail.com

-          Điện thoại: 0896 622 928

11. Các quy định khác đối với cá nhân nhận thưởng:

-          Công ty Cổ phần BĐS Hướng Việt – Chủ sở hữu Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có quyền từ chối trao giải cho cá nhân tham gia chương trình nếu phát hiện cá nhân đó có các hành vi giạn lận trong quá trình tham gia chương trình khuyến mại.

-          Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình tại website: https://unlockdreamhome.com.vn.    

-          Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, sửa đổi thể lệ chương trình này khi có sự thay đổi đối với quy định, luật lệ hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào để phù hợp với quy định của pháp luật.

-          Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với các bên liên quan. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

-          Bất cứ khoản thuế, phí, lệ phí hay các nghĩa vụ khác phải trả cho chính phủ hoặc tổ chức nào khác có thể phát sinh từ chương trình này thuộc trách nhiệm của Cá nhân nhận quà.

-          Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn: “hotro.unlockdreamhome@gmail.com”.