Bạn không có sản phẩm nào trong danh sách yêu thích.

Đất BCS là gì? Các quy định mới nhất về đất BCS năm 2024

Đất BCS là gì? Các quy định mới nhất về đất BCS năm 2024
Đang tải... 40 view(s)

Đất BCS là gì? Các quy định mới nhất về đất BCS năm 2024

Việc hiểu về ký hiệu loại đất BCS là gì vẫn là câu hỏi khiến mọi người quan tâm khi tìm hiểu ký hiệu này trên bản đồ địa chính. Hiểu rõ khái niệm đất BCS là gì? và các tiêu chuẩn để xác định loại đất này theo quy định không phải là điều dễ dàng. Để giải mã những thắc mắc liên quan đến đất BCS, chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu có thể xây nhà trên đất BCS và mục đích sử dụng đất loại này ra sao thông qua bài viết dưới đây cùng Unlock Dream Home.
 

Thông tin chi tiết về ký hiệu đất BCS là gì?

"Đất BCS là gì?" có nghĩa là đất bằng chưa được sử dụng. Thuật ngữ "BCS" thực chất là viết tắt của "bằng chưa sử dụng" và nó thuộc loại đất chưa từng được sử dụng.

Khái niệm "Đất BCS" đề cập đến đất chưa được xác định hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện để được sử dụng cho các mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoặc chưa xác định liệu nó thuộc loại đất khu dân cư thành thị hay nông thôn. Do đó, đất loại này cần phải được giao cho đối tượng nào đó (cá nhân, tổ chức hoặc hộ gia đình) để sử dụng trong thời gian dài.

Ký hiệu đất BCS

Thông tin chi tiết về ký hiệu đất BCS

Phân loại về đất BCS

Liên quan đến việc phân loại đất BCS, Luật có quy định chi tiết chia thành 3 loại cụ thể:

- Các vùng bằng phẳng ở đồng bằng.

- Các vùng cao nguyên.

- Các vùng thung lũng.

Để rõ ràng hơn, Luật đã phân loại đất BCS dựa trên các đặc điểm địa hình khác nhau như bằng phẳng, cao nguyên và thung lũng.

Các loại về đất BCS

Các loại về đất BCS phổ biến hiện nay

>> Đọc thêm bài viết Mã ký hiệu BHK là đất gì?

Những quy định về đất BCS

Hạn mức để giao đất

Dựa trên Khoản 5 Điều 129 của Luật Đất đai năm 2013, hạn mức giao đất đối với đất chưa sử dụng được quy định như sau:

Đầu tiên, đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, để hộ gia đình và cá nhân đưa vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối, cần tuân theo những điều kiện sau:

- Không vượt quá hạn mức giao đất quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 129 Luật Đất đai năm 2013.

- Không tính vào các hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 129 Luật Đất đai năm 2013.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 129 Luật Đất đai năm 2013:

- Khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long sở hữu tối đa 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

- Thành phố trực thuộc trung ương khác: Tối đa 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh.

- Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân và hộ gia đình: Không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi và không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng.

- Hạn mức giao đất cho cá nhân, hộ gia đình: Không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất, bao gồm đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất đồi núi trọc, đất trống, đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình và cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thời hạn để sử dụng đất chưa sử dụng

Trong tình huống mà đất nông nghiệp được sử dụng cho mục đích công ích, quy định về thời hạn sử dụng đất chưa sử dụng được thể hiện tại Khoản 3 Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

Về diện tích đất chưa sử dụng dành cho các mục tiêu sau đây:

i) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm các công trình văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí công cộng, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa cũng như các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

ii) Đền bù cho người sở hữu đất để xây dựng các công trình công cộng như đã đề cập ở mục i);

iii) Xây dựng nhà tình thương và nhà tình nghĩa.

Vì vậy, đối với diện tích đất chưa sử dụng để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ cho các cá nhân hoặc hộ gia đình tại địa phương thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc sản xuất nông nghiệp qua quy trình đấu giá thuê. Chú ý rằng thời hạn thuê đất trong mỗi lần không vượt quá 05 năm.

Ngoài ra, tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, được quản lý bởi Ủy ban nhân dân cấp xã và chỉ được sử dụng cho mục đích công ích của xã, phường hay thị trấn theo quy định của pháp luật.

Quản lý phần đất chưa sử dụng

Theo quy định tại Điều 164 của Luật Đất Đai năm 2013, về việc quản lý đất chưa sử dụng, các điểm sau được đề ra:

- Trách nhiệm quản lý và bảo vệ đất chưa sử dụng tại các địa phương, cũng như việc đăng ký thông tin liên quan vào hồ sơ địa chính, đều thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý đất chưa sử dụng trên các đảo chưa có người ở.

- Công tác quản lý đất chưa sử dụng sẽ được thực hiện theo các quy định của Chính phủ.

Quy định về việc đưa đất chưa sử dụng vào quá trình sử dụng

Việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng được quy định tại Điều 165 của Luật Đất đai 2013 như sau:

- Các cấp Ủy ban nhân dân, dựa trên quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phải xây dựng kế hoạch đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để đưa đất chưa sử dụng vào quá trình sử dụng.

- Nhà nước khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với diện tích đất đã được quy hoạch sử dụng vào mục đích nông nghiệp, ưu tiên giao cho cá nhân và hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại địa phương chưa có đất hoặc đang thiếu đất sản xuất.

Tương ứng với quy định tại Điều 59 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các biện pháp đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt như sau:

- Nhà nước có chính sách miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với trường hợp giao đất hoặc cho thuê đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng. Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các vùng nhiều đất nhưng ít dân, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, xa, cao nguyên, vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn để thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thu được từ việc cho phép chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích sử dụng khác và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện cải tạo, khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Quy định về việc đưa đất chưa sử dụng vào quá trình sử dụng

Quy định về việc đưa đất chưa sử dụng vào quá trình sử dụng

Nghĩa vụ đối với người sử dụng đất ở Việt Nam

Nhiệm vụ chung của người sử dụng đất nói chung và người sử dụng đất BCS nói riêng đã được định rõ tại Điều 170 của Luật Đất đai 2013 như sau:

- Tuân thủ việc sử dụng đất theo đúng mục đích, diện tích và quy định về độ sâu của mặt đất, độ cao trên mặt đất, cũng như bảo vệ các công trình công cộng trên mặt đất và các quy luật liên quan.

- Thực hiện việc đăng ký và kê khai thông tin đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng quyền sử dụng đất.

- Tuân thủ đúng và đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ đất.

- Tôn trọng các quy định về bảo vệ môi trường và không gây ảnh hưởng đến lợi ích của các bên liên quan.

- Tuân thủ các quy định pháp luật về việc tìm kiếm khoáng sản hoặc các vật liệu khác dưới lòng đất.

- Trong trường hợp nhà nước quyết định thu hồi đất hoặc khi thời hạn sử dụng đất kết thúc và không có gia hạn, đất sẽ được phân chia lại theo quy định.

Người sử dụng đất cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trên để đảm bảo việc sử dụng đất diễn ra đúng quy định và hợp pháp.

Nghĩa vụ của những người sử dụng đất BCS

Nghĩa vụ cụ thể của những người sử dụng đất BCS

Tóm lại, thông qua những thông tin và quy định được đề cập trong bài viết, chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng hơn về khái niệm "đất BCS là gì" và cách thức quản lý, sử dụng đất này theo quy định của Luật Đất đai 2013. Đất BCS đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa sử dụng đất nông nghiệp và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Việc hiểu rõ về đất BCS và tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng đất là cơ sở để bảo vệ tài nguyên đất đai và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tất cả

Tin cùng chuyên mục

Thị trường bất đông sản hiện nay tại Việt Nam diễn biến ra sao?
Thị trường bất đông sản hiện nay tại Việt Nam diễn biến ra sao?
Đang tải...
TMD là đất gì? Có nên đầu tư? Thời hạn sử dụng đất TMD
TMD là đất gì? Có nên đầu tư? Thời hạn sử dụng đất TMD
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch TPHCM đến năm 2030 [Cập nhật mới nhất]
Bản đồ quy hoạch TPHCM đến năm 2030 [Cập nhật mới nhất]
Đang tải...
Các loại hình bất động sản tiềm năng, thịnh hành năm 2024
Các loại hình bất động sản tiềm năng, thịnh hành năm 2024
Đang tải...
Luật quy hoạch đô thị mới nhất [Cập nhật 2024]
Luật quy hoạch đô thị mới nhất [Cập nhật 2024]
Luật quy hoạch đô thị là văn bản pháp luật quan trọng với vai trò quy định các nguyên tắc, quy trình, phương pháp để quy hoạch và phát triển đô thị.
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch dự án đường vành đai 4 Hà Nội 2024
Bản đồ quy hoạch dự án đường vành đai 4 Hà Nội 2024
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch dự án đường vành đai 5 Hà Nội 2024
Bản đồ quy hoạch dự án đường vành đai 5 Hà Nội 2024
Vành đai 5 Hà Nội là tuyến đường vòng cung xuyên suốt ở phía ngoại thành để kết nối các khu đô thị phía ngoại thành với các tỉnh lân cận.
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch đường vành đai 3 TP HCM [chi tiết nhất]
Bản đồ quy hoạch đường vành đai 3 TP HCM [chi tiết nhất]
Bản đồ đường vành đai 3 tp hcm là một trong những dự án giao thông lớn, được quy hoạch để giải quyết tình trạng kẹt xe và nâng cao năng suất kinh tế.
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch đường vành đai 4 TPHCM [Cập nhật 2024]
Bản đồ quy hoạch đường vành đai 4 TPHCM [Cập nhật 2024]
Đường vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài là 197,6km và đi qua 5 tỉnh, thành là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh.
Đang tải...
Xu hướng đầu tư bất động sản nổi bật năm 2024 | Bạn nên biết
Xu hướng đầu tư bất động sản nổi bật năm 2024 | Bạn nên biết
Đang tải...
Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội? Điều kiện, chính sách
Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội? Điều kiện, chính sách
Chính sách mua nhà ở xã hội là chính sách an sinh quan trọng của nhà Nước đưa ra nhằm giúp đỡ đối tượng có thu nhập thấp có thể sở hữu nhà.
Đang tải...
Bản đồ quy hoạch sông Hồng mới nhất [Cập nhật năm 2024]
Bản đồ quy hoạch sông Hồng mới nhất [Cập nhật năm 2024]
Bản đồ quy hoạch sông Hồng được triển khai nhằm cụ thể hóa các định hướng chung trong việc Quy hoạch chung của Hà Nội đến 2023 và tầm nhìn đến 2050
Đang tải...
[Giải mã] Cách đọc các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch đất
[Giải mã] Cách đọc các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch đất
Cách đọc các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch thường gặp  như NTS, NKH, ONT, TSC, DYT, DTT, DXH, DNG, LMU, ODT, DSK, DGD, CNH, NNP, SXN, SKC,...
Đang tải...
Phân lô bán nền là gì? Những lưu ý khi mua đất nền phân lô
Phân lô bán nền là gì? Những lưu ý khi mua đất nền phân lô
Phân lô bán nền là gì? Đây là hình thức đầu tư kinh doanh bất động sản mà chủ đầu tư sẽ tiến hành tách thửa đối với đất được nhà nước giao.
Đang tải...
Kinh nghiệm mua đất đầu tư an toàn, sinh lãi cho "NGƯỜI MỚI"
Kinh nghiệm mua đất đầu tư an toàn, sinh lãi cho "NGƯỜI MỚI"
Kinh nghiệm mua đất đầu tư sinh lời tốt nhất là những lô đất nằm ở vị trí đắc địa, gần trục đường lớn, không bị ngập úng khi mưa lớn, thuận tiện di chuyển,...
Đang tải...
Đầu tư bất động sản là gì? Các kênh đầu tư BĐS phổ biến 2024
Đầu tư bất động sản là gì? Các kênh đầu tư BĐS phổ biến 2024
Đầu tư bất động sản là gì? Là quá trình mua, sở hữu hoặc phát triển các tài sản liên quan đến đất đai và các công trình xây dựng nhằm tạo lợi nhuận.
Đang tải...
Đầu tư lướt sóng là gì? Nắm vững quy tắc đầu tư BĐS lướt sóng
Đầu tư lướt sóng là gì? Nắm vững quy tắc đầu tư BĐS lướt sóng
Đầu tư lướt sóng là gì? Đây là hình thức đầu tư ngắn hạn, tận dụng cơ hội sinh lời trước những biến động lên xuống của thị trường để thu về lợi nhuận.
Đang tải...
Nhà ở thương mại là gì? Đặc điểm, quy định nhà ở thương mại
Nhà ở thương mại là gì? Đặc điểm, quy định nhà ở thương mại
Nhà ở thương mại là gì? Đây là loại hình nhà ở được dành cho mục đích kinh doanh, mua bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng với mục tiêu thu lợi nhuận.
Đang tải...
Quy trình và thủ tục mua bán nhà đất, chuyển nhượng đất 2024
Quy trình và thủ tục mua bán nhà đất, chuyển nhượng đất 2024
Quy trình và thủ tục mua bán nhà đất bao gồm: Kiểm tra xác thực giấy tờ, đặt cọc công chứng hợp đồng, thanh toán và ký hợp đồng, đóng phí và thuế,...
Đang tải...
Các dự án chung cư tại Hà Nội 2024 | Đang và sắp mở bán
Các dự án chung cư tại Hà Nội 2024 | Đang và sắp mở bán
Các dự án chung cư Hà Nội đáng để đầu tư nhất năm 2023 như: Dự án Vinhomes Smart City, The Terra An Hưng, chung cư PCC1 Vĩnh Hưng,...
Đang tải...
Các dự án chung cư tại TPHCM đang và sắp mở bán 2024
Các dự án chung cư tại TPHCM đang và sắp mở bán 2024
Các dự án chung cư tại TPHCM đang và sắp mở bán 2023 như dự án Dự án Spirit Of SaiGon, Soho Residence, Grand Marina Saigon Quận 1, Laimian City,...
Đang tải...
10 dự án chung cư bàn giao 2024 Hà Nội [Update mới nhất]
10 dự án chung cư bàn giao 2024 Hà Nội [Update mới nhất]
Các dự án chung cư bàn giao năm 2023 Hà Nội như: Nhà ở xã hội Rice City Thượng Thanh, Feliz Homes Hoàng Mai, Phương Đông Green Home, Epic Tower,..
Đang tải...
TOP 12 dự án chung cư Quận 2 nên đầu tư năm 2024
TOP 12 dự án chung cư Quận 2 nên đầu tư năm 2024
Bật mí top 12 dự án chung cư Quận 2 đáng để đầu tư như dự án The Sun Avenue, New City Thủ Thiêm, Empire City, Masteri An Phú, Masteri Thảo Điền,...
Đang tải...
Mua đất cần giấy tờ gì? Thủ tục, chi phí giao dịch nhà đất
Mua đất cần giấy tờ gì? Thủ tục, chi phí giao dịch nhà đất
Mua đất cần giấy tờ gì? Đó là giấy tờ đặt cọc, giấy ủy quyền, hợp đồng mua bán đất, hồ sơ công chứng hợp đồng mua đất, giấy tờ kê khai nộp thuế,...
Đang tải...
Bảng giá đất Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2024 [MỚI NHẤT]
Bảng giá đất Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2024 [MỚI NHẤT]
Bảng giá đất TPHCM được công bố theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đang tải...
DHT là đất gì? Có được đầu tư, mua bán đất DHT hay không?
DHT là đất gì? Có được đầu tư, mua bán đất DHT hay không?
Ký hiệu DHT là đất gì? DHT là đất phát triển hạ tầng, dùng để xây dựng những công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, cơ sở văn hóa, bưu chính,...
Đang tải...
Mật độ xây dựng là gì? Hướng dẫn tính mật độ xây dựng chuẩn
Mật độ xây dựng là gì? Hướng dẫn tính mật độ xây dựng chuẩn
Mật độ xây dựng là yếu tố quan trọng trong quy hoạch đô thị và có ảnh hưởng đến sự sắp xếp và sử dụng hiệu quả đất đai trong khu vực.
Đang tải...
Sổ hồng riêng là gì? Sổ hồng riêng khác gì với sổ hồng chung?
Sổ hồng riêng là gì? Sổ hồng riêng khác gì với sổ hồng chung?
Sổ hồng riêng là gì? Đây là một tài liệu quan trọng giúp xác nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với bất động sản.
Đang tải...
Hướng dẫn cách tính diện tích đất 4 cạnh không bằng nhau
Hướng dẫn cách tính diện tích đất 4 cạnh không bằng nhau
Cách tính diện tích đất 4 cạnh không bằng nhau đơn giản và chính xác mà không phải ai cũng biết. Xem ngay bài viết để được hướng dẫn chi tiết!
Đang tải...
Bất động sản nghỉ dưỡng là gì? Tìm hiểu các loại hình phổ biến
Bất động sản nghỉ dưỡng là gì? Tìm hiểu các loại hình phổ biến
Bất động sản nghỉ dưỡng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người với tiềm năng sinh lời và khả năng tạo ra trải nghiệm đẳng cấp cho du khách.
Đang tải...
Đầu tư bất động sản là gì? Cách đầu tư BĐS hiệu quả hiện nay
Đầu tư bất động sản là gì? Cách đầu tư BĐS hiệu quả hiện nay
Đầu tư bất động sản hấp dẫn với tiềm năng sinh lời và an toàn tài chính, là lựa chọn của nhiều người quan tâm và chú ý đến trong thời gian gần đây.
Đang tải...
Mặt bằng tổng thể là gì? Cách đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể
Mặt bằng tổng thể là gì? Cách đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể
Mẫu mặt bằng tổng thể chung cư cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc và bố trí không gian tòa nhà, đồng thời giúp cư dân hiểu rõ hơn về khu vực chung.
Đang tải...
10 chiến lược đầu tư bđs cho người ít vốn lời nhanh, rủi ro thấp
10 chiến lược đầu tư bđs cho người ít vốn lời nhanh, rủi ro thấp
Chiến lược đầu tư bất động sản cho người ít vốn là một phương án thông minh để tận dụng tài nguyên vốn hiện có và tạo cơ hội sinh lời trong lĩnh vực này.
Đang tải...
Cách xem quy hoạch đất trên điện thoại đơn giản, mới nhất 2024
Cách xem quy hoạch đất trên điện thoại đơn giản, mới nhất 2024
Cách xem quy hoạch đất trên điện thoại giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin, định vị vị trí và tiết kiệm thời gian trong việc nắm bắt thông tin quy hoạch đất.
Đang tải...
Đất tái định cư là gì? Nhà đất tái định cư mua bán được không?
Đất tái định cư là gì? Nhà đất tái định cư mua bán được không?
Tái định cư là gì? Tái định cư là quá trình di dời và định cư lại các hộ dân từ khu vực đất đai có kế hoạch sử dụng khác để thực hiện các dự án quy hoạch.
Đang tải...
Dinh thự là gì? Sự khác biệt giữa dinh thự, biệt thự và biệt phủ
Dinh thự là gì? Sự khác biệt giữa dinh thự, biệt thự và biệt phủ
Dinh thự là công trình kiến trúc xa hoa mang đến sự đẳng cấp và thể hiện quyền lực của gia chủ. Tìm hiểu về dinh thự và sự khác biệt so với biệt thự, biệt phủ.
Đang tải...
Biệt phủ là gì? TOP 5 căn biệt phủ "khủng" ở Việt Nam
Biệt phủ là gì? TOP 5 căn biệt phủ "khủng" ở Việt Nam
Biệt phủ là công trình kiến trúc xa hoa có diện tích hàng ngàn mét vuông. Tìm hiểu về khái niệm 'biệt phủ', khám phá 5 căn biệt phủ khủng nhất tại Việt Nam.
Đang tải...
Quy hoạch 1/5000 là gì? Ý nghĩa và ứng dụng trong thực tiễn
Quy hoạch 1/5000 là gì? Ý nghĩa và ứng dụng trong thực tiễn
Quy hoạch 1/5000 là gì?Đây  là một trong những tỷ lệ phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn phát triển và xây dựng đô thị.
Đang tải...
Quy hoạch 1/500 là gì? Điều kiện và quy định sử dụng bản đồ
Quy hoạch 1/500 là gì? Điều kiện và quy định sử dụng bản đồ
Quy hoạch 1/500 là gì? Đây là một cấp độ chi tiết hơn trong quá trình quy hoạch đô thị, đóng vai trò quan trọng trong thiết kế cơ sở hạ tầng và cơ sở xây dựng.
Đang tải...
Hướng dẫn tra cứu thông tin thửa đất chính xác và nhanh nhất
Hướng dẫn tra cứu thông tin thửa đất chính xác và nhanh nhất
Tra cứu thửa đất là việc làm gì? Điều này được xem như là một quy trình cần thiết khi bạn mong muốn khám phá thông tin về một lô đất cụ thể.
Đang tải...
Hướng dẫn cách đọc diện tích trên sổ đỏ cách đọc sổ đỏ, kích thước trên sổ đỏ dễ hiểu
Hướng dẫn cách đọc diện tích trên sổ đỏ cách đọc sổ đỏ, kích thước trên sổ đỏ dễ hiểu
Trong bất động sản, biết cách đọc kích thước trên sổ đỏ là rất quan trọng, giúp bạn tăng cơ hội thành công trong các giao dịch liên quan đến đất đai và nhà ở.
Đang tải...
Quy hoạch và tiến độ Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu MỚI 2024
Quy hoạch và tiến độ Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu MỚI 2024
Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 53,7km, vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng, nối vào tuyến tránh QL1 qua TP.
Đang tải...
Sân bay Long Thành: Vị trí và bản đồ quy hoạch mới nhất
Sân bay Long Thành: Vị trí và bản đồ quy hoạch mới nhất
Khám phá vị trí chiến lược và bản đồ quy hoạch Sân bay Long Thành - Dự án quan trọng của Việt Nam trong tương lai. Tầm quan trọng của công trình này.
Đang tải...
Đất SKC là gì? Tổng quan về đất SKC bạn không nên bỏ qua
Đất SKC là gì? Tổng quan về đất SKC bạn không nên bỏ qua
Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 53,7km, vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng, nối vào tuyến tránh QL1 qua TP.
Đang tải...
Đất BHK là gì? Tìm hiểu thủ tục chuyển đất BHK lên đất ở
Đất BHK là gì? Tìm hiểu thủ tục chuyển đất BHK lên đất ở
"Đất BHK là gì?" là loại đất dành cho các hoạt động nông nghiệp ngắn ngày, đòi hỏi tuân thủ các quy định về sử dụng và thời hạn của đất.
Đang tải...
Biệt thự song lập là gì? So sánh 4 loại hình biệt thự hiện nay
Biệt thự song lập là gì? So sánh 4 loại hình biệt thự hiện nay
Biệt thự song lập tạo nên một không gian sống ấm cúng và tiện nghi từ đó mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và thoải mái cho chủ sở hữu.
Đang tải...
DKV là đất gì? Có được phép xây nhà? Cách chuyển lên thổ cư
DKV là đất gì? Có được phép xây nhà? Cách chuyển lên thổ cư
DKV là đất gì? DKV là viết tắt của đất khu vui chơi, giải trí công cộng, đây là loại đất được sử dụng cho hoạt động giải trí và vui chơi của công cộng.
Đang tải...
HNK là đất gì? Có được lên thổ cư? Quy định sử dụng đất HNK
HNK là đất gì? Có được lên thổ cư? Quy định sử dụng đất HNK
HNK là đất gì? HNK là ký hiệu chỉ loại đất nông nghiệp khác, thường trồng các loại cây ngắn hạn trong nông nghiệp như mía, ngô, khoai,...
Đang tải...
Đất ONT  là gì? Mục đích & quy định sử dụng đất ONT năm 2024
Đất ONT là gì? Mục đích & quy định sử dụng đất ONT năm 2024
Đất ONT là gì? Đó là loại đất ở nông thôn được sử dụng để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cuộc sống dân cư.
Đang tải...
Đất ODT là gì? Giải mã ký hiệu và mục đích sử dụng đất ODT
Đất ODT là gì? Giải mã ký hiệu và mục đích sử dụng đất ODT
Đất ODT là gì? Đây là loại đất ở đô thị với thời hạn sử dụng lâu dài đang thu hút được nhiều sự quan tâm và đầu tư từ các nhà đầu tư.
Đang tải...
Tương lai sáng cho khu tái định cư Lộc An Bình Sơn
Tương lai sáng cho khu tái định cư Lộc An Bình Sơn
Khu tái định cư Lộc An Bình Sơn là điểm sáng trong quy hoạch đô thị tại khu vực phía nam. Tìm hiểu những thông tin liên quan đến khu tái định cư này.
Đang tải...