Bạn không có sản phẩm nào trong danh sách yêu thích.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CỦA SÀN TMĐT UNLOCKDREAMHOME.COM.VN

Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn do Công ty cổ phần BĐS Hướng Việt sở hữu, hoạt động và duy trì. (“Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn”), là một sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các sản phẩm Bất động sản cho Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm phù hợp (“Khách Hàng”) từ các Đơn vị cung cấp (“Đơn vị cung cấp”). Đây là kênh giúp Đơn vị cung cấp đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với Khách hàng và giúp Khách hàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm của các Đơn vị cung cấp phù hợp. Unlockdreamhome.com.vn là nơi cung cấp môi trường hữu ích, đa dạng cho cả Đơn vị cung cấp và Khách hàng (“Thành Viên”).

Việc đăng ký tài khoản, sử dụng các tính năng trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn thể hiện việc Đơn vị cung cấp chấp nhận và đồng ý với các điều khoản, điều kiện .

Công ty cổ phần BĐS Hướng Việt có thể thay đổi, bổ sung các điều khoản điều kiện mà không cần thông báo trước cho Đơn vị cung cấp. Đơn vị cung cấp có trách nhiệm tìm hiểu phiên bản Điều Khoản Điều Kiện mới nhất được công bố tại Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn. Khi Đơn vị cung cấp tiếp tục sử dụng Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn  sau khi các thay đổi về Quy Chế được đăng tải, có nghĩa là Đơn vị cung cấp chấp nhận với những thay đổi đó.

1. Định Nghĩa:

1.1. Công ty Cổ Phần BĐS Hướng Việt: doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, là chủ sở hữu Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn và có quyền cho phép người tham gia được đăng tin mua bán Bất Động Sản.

1.2. Đơn vị cung cấp: Là cá nhân, tổ chức có nhu cầu tạo tài khoản và đăng tin mua bán, chuyển nhượng, giao dịch khác và quảng bá Bất Động Sản trên Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn.

1.3. Khách hàng: người đang có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm do Đơn vị cung cấp cung cấp trên Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn.

1.4. Đăng tin mua bán: Bất Động Sản là hoạt động của Đơn vị cung cấp khi đưa thông tin cá nhân và thông tin liên quan tới Bất Động Sản trên Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn thông qua tài khoản Đơn vị cung cấp được tạo trên trên Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn nhằm mục đích tiếp cận cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bán Bất Động Sản.

1.5. Bất động sản bao gồm đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định.

2. Nội dung dịch vụ:

Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn cung cấp các dịch vụ thông qua môi trường giao dịch Bất Động Sản thông qua hệ thống thông tin, liên lạc, giao dịch bao gồm internet hoặc ứng dụng điện thoại hoặc các dịch vụ tự động điện tử khác bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mở, duy trì, đóng tài khoản đăng ký trên Sàn Thương Mại Điện Tử Unlockdreamhome.com.vn. Đơn vị cung cấp sử dụng Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn để đăng tin liên quan đến giao dịch Bất Động Sản và các giao dịch khác theo Quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn từng thời kỳ.

3. Nguyên tắc hoạt động:

Khi hoạt động trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn, Đơn vị cung cấp tham gia cần tuân thủ những nguyên tắc chung sau đây:

3.1. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Unlockdreamhome.com.vn cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Quy Chế này, Unlockdreamhome.com.vn sẽ hủy tài khoản Đơn vị cung cấp mà không cần báo trước.

3.2. Unlockdreamhome.com.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Đơn vị cung cấp không tuân thủ quy định.

3.3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Unlockdreamhome.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

3.4. Sản phẩm của Đơn vị cung cấp cung cấp được đăng tải trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

3.5. Hoạt động đăng sản phẩm qua Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

3.6. Tất cả các nội dung trong Điều khoản điều kiện này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành Viên khi tham gia vào Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều Khoản Điều Kiện này và Quy Chế của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

3.7. Khi hoạt động trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn, Đơn vị cung cấp tối thiểu phải 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nếu dưới 18 tuổi phải truy cập dưới sự giám sát của người đại diện heo pháp luật hợp pháp.

3.8. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí tài khoản Đơn vị cung cấp. Khi Đơn vị cung cấp đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Đơn vị cung cấp phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi Đơn vị cung cấp phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Đơn vị cung cấp phải thông báo cho Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch TMĐT Unlockdreamhome.com.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Đơn vị cung cấp không tuân thủ quy định.

4. Quyền và nghĩa vụ của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn

4.1. Quyền của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn:

4.1.1. Yêu cầu Đơn vị cung cấp thực hiện đúng quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

4.1.2. Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho Đơn vị cung cấp tham gia sau khi hoàn thành các thủ tục và điều kiện bắt buộc mà Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn nêu ra.

4.1.3. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Đơn vị cung cấp cung cấp thông tin cho Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Đơn vị cung cấp.

4.1.4. Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có thể chấm dứt quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Đơn vị cung cấp và sẽ thông báo cho Đơn vị cung cấp trong thời hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày trong trường hợp Đơn vị cung cấp vi phạm các Quy chế của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

4.1.5. Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn là của Unlockdreamhome.com.vn. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của Unlockdreamhome.com.vn.

4.2. Nghĩa vụ của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn:

4.2.1. Kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Đơn vị cung cấp trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

4.2.2. Lưu trữ thông tin đăng ký của các Đơn vị cung cấp tham gia Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

4.2.3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến thông tin kinh doanh của Đơn vị cung cấp, thông tin cá nhân của Khách hàng tham gia hoạt động trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

4.2.4. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

4.2.5. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

4.2.6. Loại bỏ khỏi Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn những sản phẩm, hình ảnh vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

4.2.7. Trong trường hợp Đơn vị cung cấp không tuân thủ quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn, có hành vi vi phạm pháp luật Unlockdreamhome.com.vn  được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, kể cả việc bồi thường thiệt hại.

4.2.8. Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại phát sinh của Đơn vị cung cấp.

4.2.9. Niêm yết công khai điều khoản sử dụng của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

5. Quyền và nghĩa vụ của Đơn vị cung cấp

5.1. Quyền của Đơn vị cung cấp

5.1.1. Mở tài khoản và sử dụng dịch vụ đăng tin mua bán, quảng bá Bất Động sản trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

5.1.2. Được tham gia các chương trình, chính sách ưu đãi do Ban quản lý Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn đề ra trong quá trình hoạt động.

5.1.3. Các quyền lợi khác theo tính năng xây dựng cho Đơn vị cung cấp trên Sàn TMĐT phù hợp với nội dung tại Điều khoản & điều kiện này và quy định của pháp luật (Tính năng giới thiệu khách hàng, quản lý tài khoản Đơn vị cung cấp,…)

5.2. Nghĩa vụ của Đơn vị cung cấp

5.2.1. Tuân thủ quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn và các nội dung của Điều khoản & điều kiện này.

5.2.2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin theo yêu cầu của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn và quy định của pháp luật từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn: Tên và địa chỉ trụ sở của tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

5.2.3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp của thông tin về sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

5.2.4. Đơn vị cung cấp cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn hoặc gây phương hại đến các Đơn vị cung cấp khác và bất kỳ bên nào khác. Trong trường hợp vi phạm thì Đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật Việt Nam.

5.2.5. Đơn vị cung cấp cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Unlockdreamhome.com.vn  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Unlockdreamhome.com.vn  trong Điều khoản & điều kiện này.

5.2.6. Đơn vị cung cấp không được hành động gây mất uy tín của Unlockdreamhome.com.vn  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Đơn vị cung cấp bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Unlockdreamhome.com.vn.

5.2.7. Tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác hoạt động trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

6. Liên kết và tương tác với trang điện tử/dịch vụ của bên thứ ba

6.1. Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Unlockdreamhome.com.vn. Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.  Unlockdreamhome.com.vn không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này.  Unlockdreamhome.com.vn khuyến khích Đơn vị cung cấp tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ. Bằng việc sử dụng dịch vụ, Đơn vị cung cấp thừa nhận rằng Unlockdreamhome.com.vn không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc Đơn vị cung cấp sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào. Ngoài ra Đơn vị cung cấp thừa nhận và đồng ý rằng Unlockdreamhome.com.vn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của Đơn vị cung cấp, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm quy chế hoạt động của Unlockdreamhome.com.vn.

6.2. Các đường dẫn của bên thứ ba có trên Unlockdreamhome.com.vn có thể sẽ khiến Đơn vị cung cấp thoát khỏi Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Unlockdreamhome.com.vn  dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế Đơn vị cung cấp phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này. 

6.3. Đơn vị cung cấp có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong quá trình sử dụng Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Đơn vị cung cấp và bên thứ ba có liên quan.

6.4. Unlockdreamhome.com.vn cung cấp dịch Vụ cho Đơn vị cung cấp theo Điều khoản & điều kiện này. Và Đơn vị cung cấp ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có thể yêu cầu Đơn vị cung cấp đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó thông qua Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa Đơn vị cung cấp và các bên thứ ba đó.

6.5. Unlockdreamhome.com.vn không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Đơn vị cung cấp với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Unlockdreamhome.com.vn. Unlockdreamhome.com.vn cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Unlockdreamhome.com.vn đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

7. Bảo mật thông tin

7.1. Thông tin thu thập từ Đơn vị cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn:

7.1.1. Thông tin Đơn vị cung cấp:

       i. Thông tin cá nhân (Họ tên, ngày tháng năm sinh, điện thoại, emai, giấy tờ tùy thân) trong trường hợp Đơn vị cung cấp là cá nhân hoặc;

       ii. Tên và địa chỉ trụ sở chính của Đơn vị cung cấp; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đơn vị cung cấp, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; Email của người phụ trách liên lạc trong trường hợp Đơn vị cung cấp là Tổ chức.

7.1.2. Thông tin giao dịch: Thông tin về sản phẩm Đơn vị cung cấp cung cấp trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn; thông tin khách hàng;…

7.2. Thời gian lưu trữ:

Dữ liệu cá nhân của Đơn vị cung cấp sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của Đơn vị cung cấp sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.   

7.3. Chia sẻ thông tin:

Thông tin Đơn vị cung cấp có thể được chia sẻ, hoặc cung cấp cho các hoạt động liên quan của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn (hoạt động phân tích, thống kê, báo cáo,…) hoặc chia sẻ thông tin với bên thứ ba là đối tác, đại lý của Unlockdreamhome.com.vn hoặc cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp luật.

8. Phản hồi:

8.1. Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn. Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Đơn vị cung cấp.

8.2. Khi thực hiện các giao dịch trên Website, bắt buộc các Thành Viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

8.3. Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Đơn vị cung cấp tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành Viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành Viên thông báo cho Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn:

       - Điện thoại: 0839973329

       - Email: “hotro@unclockdreamhome.com”

8.4. Hệ thống kỹ thuật của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Unlockdreamhome.com.vn  không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Thành Viên phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Unlockdreamhome.com.vn.

9. Luật điều chỉnh

Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn được điều chỉnh bởi và được hiểu theo pháp luật Việt Nam, trừ khi được quy định khác.

10. Chấm dứt

10.1. Đơn vị cung cấp có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ bằng cách gửi yêu cầu cho Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn đóng/hủy tài khoản đã đăng ký trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.[TNTN-PPc-1]  Sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, Đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động do Đơn vị cung cấp đã thực hiện trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

10.2. Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có quyền đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ phù hợp với các quy định của Điều khoản điều kiện này, quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn và quy định của pháp luật từng thời điểm.

11. Chuyển nhượng

11.1. Đơn vị cung cấp không được chuyển nhượng, chuyển giao, cầm cố, thế chấp, giao quyền lại hoặc giao dịch bằng bất cứ cách thức nào tất cả hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản điều kiện này.

11.2. Đơn vị cung cấp thừa nhận và nay đồng ý rõ ràng rằng Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có thể vào bất kỳ thời điểm nào chuyển nhượng, chuyển giao, cầm cố, thế chấp, giao thầu lại hoặc giao dịch bằng bất cứ cách thức nào tất cả hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản điều kiện và có thể cho thầu lại hoặc ủy quyền bằng bất cứ cách nào tất cả hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Điều khoản điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba hoặc đại lý nào. 

12. Không có quan hệ đại diện hoặc đại lý 

Không có điều nào trong Điều khoản điều kiện có ý nghĩa, hoặc được xem như, tạo thành quan hệ hợp danh, liên doanh, ủy thác hoặc liên kết dù theo cách nào giữa các Đơn vị cung cấp và Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn, cũng không làm cho bất kỳ bên nào trở thành đại diện hoặc đại lý của bên kia dù cho bất kỳ mục đích gì. Không bên nào có thẩm quyền hành động như một đại lý cho, hoặc ràng buộc, bên kia theo bất kỳ cách nào. 

13. Tính riêng rẽ

Trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản điều kiện này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) được bất kỳ tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào khác xác định là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó sẽ, trong phạm vi yêu cầu, được xem như không tạo thành một phần của Điều khoản điều kiện này, và hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản khác của Điều khoản điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu một điều khoản trong Điều khoản điều kiện này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) được xác định là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ áp dụng với sự thay đổi tối thiểu cần thiết để điều khoản đó trở thành hợp pháp, có hiệu lực và có thể thực thi. 

14. Cam kết

Đơn vị cung cấp xác nhận rằng Đơn vị cung cấp đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc với Điều khoản & Điều Kiện. Đơn vị cung cấp cũng đồng ý rằng Điều Khoản & Điều kiện này cùng với các mẫu mở tài khoản người niêm yết Bất Động Sản khác và các Điều khoản & Điều kiện do Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn cung cấp cho Đơn vị cung cấp liền quan tới các dịch vụ có hiệu lực, ràng buộc như một hợp đồng giữa Đơn vị cung cấp và Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Bảo mật thông tin

1.1. Nội dung thu thập thông tin;

1.1.1. Thông tin thu thập từ Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Thông tin định danh: bao gồm tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh và các thông tin định danh khác;
 2. Thông tin liên lạc: bao gồm địa chỉ gửi thông báo/văn bản, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại;
 3. Thông tin kỹ thuật: bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Unlockdreamhome.com.vn;
 4. Thông tin sử dụng: bao gồm thông tin về sản phẩm Khách Hàng đang tìm hiểu, Sản Phẩm trên Unlockdreamhome.com.vn bao gồm thời gian truy cập, các mục và dữ liệu được tìm kiếm, bao gồm số lần và ngày truy cập và các số liệu thống kê tương tự khác;
 5. Thông tin tiếp thị và truyền thông: bao gồm sự ưu tiên của Khách Hàng khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ Unlockdreamhome.com.vn và các bên thứ ba, các ưu tiên về trao đổi thông tin của Khách Hàng và cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của Khách Hàng trên Unlockdreamhome.com.vn.

1.1.2. Thông tin thu thập từ Đơn vị cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Thông tin Đơn vị cung cấp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên Unlockdreamhome.com.vn: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; Email của người phụ trách liên lạc.Thông tin giao dịch: bao gồm thông tin về đơn đặt hàng, khách hàng cũng như các thông tin khác về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến Đơn vị cung cấp;

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thành viên Unlockdreamhome.com.vn đồng ý và ủy quyền cho Unlockdreamhome.com.vn và các đối tác của Unlockdreamhome.com.vn sử dụng thông tin Thành viên để thực trong phạm vi hợp lý được liệt kê dưới đây:

2.1. Phạm vi sử dụng thông tin Khách hàng:

2.1.1. Để cung cấp Sản Phẩm và thông tin đảm bảo cho việc phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc Khách Hàng, quản lý Khách Hàng, nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách Hàng, liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.1.2. Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các sản phẩm triển khai trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

2.1.3. Cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm bằng email, bưu điện, điện thoại...

2.1.4. Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, website Khách hàng đã xem.

2.1.5. Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

2.1.6. Dùng để trả lời thắc mắc của Khách hàng, Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ trả lời Khách hàng bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của Khách hàng, khi Khách hàng thắc mắc.

2.1.7. Dùng cho những mục đích khác của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn không ghi ở trên. Khi đó Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ thông báo việc sử dụng trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

2.1.8. Thông báo đến Khách Hàng những sản phẩm khác đang có trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn để biết ý kiến của Khách Hàng về những sản phẩm hiện tại hoặc những sản phẩm mới trong tương lai.

2.1.9. Kết nối Khách hàng đến các các dịch vụ, tiện ích bổ sung nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của Khách hàng và phục vụ, hỗ trợ các nhu cầu của Khách hàng.

2.1.10. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Thành Viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng khi tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin của Đơn vị cung cấp:

2.2.1. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Khách Hàng;

2.2.2. Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp với Khách hàng;

2.2.3. Để xác minh các thông tin mà Đơn vị cung cấp cung cấp cho Unlockdreamhome.com.vn ;

2.2.4. Để hiển thị tên, tên Đơn vị cung cấp hoặc hồ sơ của Đơn vị cung cấp trên Unlockdreamhome.com.vn;

2.2.5. Để  thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo;

2.2.6. Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;

2.2.7. Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu của Đơn vị cung cấp;

2.2.8. Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

2.2.9. Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật và yêu cầu tháo gỡ đối với bất kỳ nội dung nào Đơn vị cung cấp cung cấp thông tin để đăng tải trên Unlockdreamhome.com.vn;

2.2.10. Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển;

2.2.11. Để cải tiến dịch vụ của Unlockdreamhome.com.vn. Kết nối Đơn vị cung cấp đến các các dịch vụ, tiện ích bổ sung nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của Đơn vị cung cấp và phục vụ, hỗ trợ các nhu cầu của Đơn vị cung cấp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Đơn vị cung cấp và Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của Đơn vị cung cấp và Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Unlockdreamhome.com.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Thành viên:

Unlockdreamhome.com.vn không cung cấp thông tin Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Unlockdreamhome.com.vn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Thành viên (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác, …) hoặc các trường hợp được nêu tại mục (i) của khoản này.

(i) Unlockdreamhome.com.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác, với điều kiện là các đối tác đã có thỏa thuận về việc bảo mật thông tin các mục đích sau:

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích:  Unlockdreamhome.com.vn có thể dùng thông tin Thành viên để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích, phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Unlockdreamhome.com.vn tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Thành viên, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Thành viên cung cấp cho Unlockdreamhome.com.vn sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Unlockdreamhome.com.vn: Unlockdreamhome.com.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Unlockdreamhome.com.vn Việc chia sẻ này giúp Unlockdreamhome.com.vn có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các liên kết của Unlockdreamhome.com.vn được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ ba là đối tác, đại lý của Unlockdreamhome.com.vn: Unlockdreamhome.com.vn có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Chủ Đầu Tư để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.  Unlockdreamhome.com.vn cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Unlockdreamhome.com.vn sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Unlockdreamhome.com.vn có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Unlockdreamhome.com.vn sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

5. Phương thức và công cụ để Thành viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Unlockdreamhome.com.vn thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Unlockdreamhome.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Unlockdreamhome.com.vn sẽ thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại của Unlockdreamhome.com.vn.

Thành Viên có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo văn bản đến Unlockdreamhome.com.vn. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy người sử dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đới với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành. Unlockdreamhome.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hành động này. Thành Viên miễn trừ mọi khiếu nại liên quan đến hành động nào như vậy của Unlockdreamhome.com.vn.

Thành Viên chỉ có thể sử dụng dịch vụ hoặc mở tài khoản tại Unlockdreamhome.com.vn nếu khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện và chấp nhận điều khoản dịch vụ này.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để Thành viên có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo đến Unlockdreamhome.com.vn .

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Unlockdreamhome.com.vn  sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Thành Viên gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HƯỚNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: 0839973329

Email: hotro@unclockdreamhome.com.vn