Bạn không có sản phẩm nào trong danh sách yêu thích.
Trở lại

Lãi suất ưu đãi

Chương trình “Ngôi Nhà Mơ Ước - Dream Home” 

Mức cho vay

100% nhu cầu vốn và tối đa
80% giá trị tài sản

Thời gian cho vay

Tối đa 30 năm

Chứng minh thu nhập

Chính sách chứng minh nguồn thu nhập linh hoạt, dễ dàng


Vay mua BĐS riêng lẻ “Ngôi nhà mơ ước”

Sản phẩm cho vay mua nhà, đất riêng lẻ “Ngôi nhà mơ ước” của OCB là giải pháp tài chính ưu việt dành cho khách hàng cá nhân đặc biệt nhóm khách hàng trẻ để dễ dàng sở hữu căn nhà mơ ước với mức lãi suất ưu đãi.

Đối tượng khách hàng

Cá nhân từ 22 - 65 tuổi và không quá 75 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay có năng lực hành vi dân sự

Lãi suất ưu đãi

Chương trình “Ngôi Nhà Mơ Ước - Dream Home” 

 

Đặc tính sản phẩm

  • Thời gian cho vay lên đến 360 tháng, thời gian cho vay bù đắp tối đa 24 tháng
  • Thời gian ân hạn gốc lên đến 12 tháng
  • Số tiền cho vay lên đến 100% nhu cầu và 80% giá trị TSBĐ thế chấp

Tài sản bảo đảm

  • Bất động sản (BĐS) mua và/ hoặc BĐS khác đã có Giấy chứng nhận

Hồ sơ đăng ký vay

  • Giấy đề nghị vay kiêm phương án vay vốn tại đây
  • Hồ sơ về tài sản bảo đảm
  • Hồ sơ mục đích vay vốn
  • Hồ sơ nguồn thu nhập

Phương thức trả nợ

  • Lãi hàng tháng theo dư nợ giảm dần;
  • Gốc: Trả đều hàng tháng hoặc trả linh hoạt theo bậc thang

Sản phẩm vay khác

Chọn "Khởi Đầu An Cư" chọn Unlock Dream Home

Thời gian vay đến 30 năm.

Lãi suất ưu đãi: Gói sản phẩm Khởi Đầu An Cư với lãi suất cực hấp dẫn

Mức cho vay: tối đa 90% nhu cầu vốn và 80% giá trị BĐS

Vay mua BĐS dự án/căn hộ chưa có Giấy chứng nhận

Thời gian vay tối đa 25 năm.

Số tiền cho vay lên đến 100% nhu cầu và 80% giá trị tài sản thế chấp.

Danh mục dự án, chủ đầu tư liên kết với OCB đa dạng.

Vay mua BĐS “Tậu nhà sang - Ưu đãi phí”

Số tiền cho vay 80% giá trị tài sản bảo đảm thế chấp.

Ưu đãi phí trả nợ trước hạn, linh hoạt chứng từ nguồn thu nhập.