Công cụ
 • Đăng tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Bảo mật thông tin

1.1. Nội dung thu thập thông tin;

1.1.1. Thông tin thu thập từ Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Thông tin định danh: bao gồm tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh và các thông tin định danh khác;
 2. Thông tin liên lạc: bao gồm địa chỉ gửi thông báo/văn bản, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại;
 3. Thông tin kỹ thuật: bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Unlockdreamhome.com.vn;
 4. Thông tin sử dụng: bao gồm thông tin về sản phẩm Khách Hàng đang tìm hiểu, Sản Phẩm trên Unlockdreamhome.com.vn bao gồm thời gian truy cập, các mục và dữ liệu được tìm kiếm, bao gồm số lần và ngày truy cập và các số liệu thống kê tương tự khác;
 5. Thông tin tiếp thị và truyền thông: bao gồm sự ưu tiên của Khách Hàng khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ Unlockdreamhome.com.vn và các bên thứ ba, các ưu tiên về trao đổi thông tin của Khách Hàng và cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của Khách Hàng trên Unlockdreamhome.com.vn

1.1.2. Thông tin thu thập từ Đơn vị cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Thông tin Đơn vị cung cấp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên Unlockdreamhome.com.vn: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; Email của người phụ trách liên lạc.Thông tin giao dịch: bao gồm thông tin về đơn đặt hàng, khách hàng cũng như các thông tin khác về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến Đơn vị cung cấp;

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thành viên Unlockdreamhome.com.vn đồng ý và ủy quyền cho Unlockdreamhome.com.vn và các đối tác của Unlockdreamhome.com.vn sử dụng thông tin Thành viên để thực trong phạm vi hợp lý được liệt kê dưới đây:

2.1. Phạm vi sử dụng thông tin Khách hàng:

2.1.1. Để cung cấp Sản Phẩm và thông tin đảm bảo cho việc phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc Khách Hàng, quản lý Khách Hàng, nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách Hàng, liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.1.2. Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các sản phẩm triển khai trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

2.1.3. Cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm bằng email, bưu điện, điện thoại...

2.1.4. Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, website Khách hàng đã xem.

2.1.5. Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

2.1.6. Dùng để trả lời thắc mắc của Khách hàng, Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ trả lời Khách hàng bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của Khách hàng, khi Khách hàng thắc mắc.

2.1.7. Dùng cho những mục đích khác của Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn không ghi ở trên. Khi đó Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn sẽ thông báo việc sử dụng trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

2.1.8. Thông báo đến Khách Hàng những sản phẩm khác đang có trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn để biết ý kiến của Khách Hàng về những sản phẩm hiện tại hoặc những sản phẩm mới trong tương lai.

2.1.9. Kết nối Khách hàng đến các các dịch vụ, tiện ích bổ sung nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của Khách hàng và phục vụ, hỗ trợ các nhu cầu của Khách hàng.

2.1.10. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Thành Viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng khi tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Unlockdreamhome.com.vn.

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin của Đơn vị cung cấp:

2.2.1. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Khách Hàng;

2.2.2. Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp với Khách hàng;

2.2.3. Để xác minh các thông tin mà Đơn vị cung cấp cung cấp cho Unlockdreamhome.com.vn ;

2.2.4. Để hiển thị tên, tên Đơn vị cung cấp hoặc hồ sơ của Đơn vị cung cấp trên Unlockdreamhome.com.vn;

2.2.5. Để  thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo;

2.2.6. Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;

2.2.7. Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu của Đơn vị cung cấp;

2.2.8. Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

2.2.9. Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật và yêu cầu tháo gỡ đối với bất kỳ nội dung nào Đơn vị cung cấp cung cấp thông tin để đăng tải trên Unlockdreamhome.com.vn;

2.2.10. Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển;

2.2.11. Để cải tiến dịch vụ của Unlockdreamhome.com.vn. Kết nối Đơn vị cung cấp đến các các dịch vụ, tiện ích bổ sung nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của Đơn vị cung cấp và phục vụ, hỗ trợ các nhu cầu của Đơn vị cung cấp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của Đơn vị cung cấp và Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của Đơn vị cung cấp và Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Unlockdreamhome.com.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Thành viên:

Unlockdreamhome.com.vn không cung cấp thông tin Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Unlockdreamhome.com.vn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Thành viên (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác, …) hoặc các trường hợp được nêu tại mục (i) của khoản này.

(i) Unlockdreamhome.com.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác, với điều kiện là các đối tác đã có thỏa thuận về việc bảo mật thông tin các mục đích sau:

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích:  Unlockdreamhome.com.vn có thể dùng thông tin Thành viên để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích, phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Unlockdreamhome.com.vn tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Thành viên, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Thành viên cung cấp cho Unlockdreamhome.com.vn sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Unlockdreamhome.com.vn: Unlockdreamhome.com.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Unlockdreamhome.com.vn Việc chia sẻ này giúp Unlockdreamhome.com.vn có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các liên kết của Unlockdreamhome.com.vn được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ ba là đối tác, đại lý của Unlockdreamhome.com.vn: Unlockdreamhome.com.vn có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Chủ Đầu Tư để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.  Unlockdreamhome.com.vn cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Unlockdreamhome.com.vn sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Unlockdreamhome.com.vn có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Unlockdreamhome.com.vn sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

5. Phương thức và công cụ để Thành viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Unlockdreamhome.com.vn thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Unlockdreamhome.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Unlockdreamhome.com.vn sẽ thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại của Unlockdreamhome.com.vn.

Thành Viên có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo văn bản đến Unlockdreamhome.com.vn. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy người sử dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đới với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành. Unlockdreamhome.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hành động này. Thành Viên miễn trừ mọi khiếu nại liên quan đến hành động nào như vậy của Unlockdreamhome.com.vn.

Thành Viên chỉ có thể sử dụng dịch vụ hoặc mở tài khoản tại Unlockdreamhome.com.vn nếu khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện và chấp nhận điều khoản dịch vụ này.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để Thành viên có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo đến Unlockdreamhome.com.vn .

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Unlockdreamhome.com.vn  sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Thành Viên gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HƯỚNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: 0839973329

Email: hotro@unclockdreamhome.com.vn